Dramaqueer Sanat Kolektifi, çalışmalarında toplumsal cinsiyet ve beden politikaları üzerine kafa yorarken, yanlarına popüler olanı da alıp, “drama meyilli”hallerini queer tavırlarıyla birleştirir.

LGBTİ+ ve kadın platformlarıyla iş birliği içerisinde olan Dramaqueer, ilk olarak 2015 yılında  5. Pembe Hayat Kuirfest etkinlikleri kapsamında “Kendime Kimlik Yaptım” kolaj atölyesi ve “Seni Burada Bekliyoruz” isimli sergiye eşlik ederek adından bahsettirir. Kısa bir süre sonra, yeni katılımcılarla, sayısı ve üretim heyecanı artan kolektif üyeleri, Mersin Onur Haftası kapsamında ‘büyülü’ Hadra hamamında gerçekleştirdiği “Muammalı Çok Hummalı” başlığında  geniş katılımlı bir sergi gerçekleştirmiştir. Bunu takiben iki ayrı şehirde LGBTİ+’larla  bir ay süreyle yapılan atölyeler sonucu, Ankara’ da “İradeyse Hepsi Ben”, Mersin’ de ise “Gittim Gelcem” sergilerinin küratörlüğünü üstlenir.  Son olarak, Bülent Ersoy sinemasından yapılan kolaj film gösterimiyle “Sinemada Üç Bülent” ve “Bu İkiliye Dikkat” film gösterimi eşliğinde sinemada toplumsal cinsiyet ve queer film okumaları düzenlemiştir.

 

Türkiye'de queer-feminist inisiyatifler ve dernekler hali hazırda varken Dramaqueer/İSD’nin misyonu queer-feminist aktivizm ile güncel sanat alanını birleştirerek yeni ve alternatif bir alan oluşturmaktır. 2015 kurulan dramaqueer, queer-feminist derneklerin/platformların sanata, gerçekleştirdikleri etkinliklerde bir ya da iki faaliyetle yer vermelerinin sanat ve aktivizm bağlamında bir eksiklik yarattığı konusunda hemfikir olur ve sanatın değiştirici/dönüştürücü gücü ile aktivizme devam etme isteği üzerine kurumsallaşır.

 

Kısa bir süre önce ise Dramaqueer Sanat Kolektifi, İstanbul Sanat Derneği’ni (2017) kurarak yolculuğuna devam etmektedir..

Dramaqueer Art Collective, creates a platform to discuss, and work on gender and body politics, amongst other issues. 

 

The collective’s queer inclination has a broad perspective and follows the agenda of LGBTI+ rights, but doesn’t deny the mainstream.

Dramaqueer first came on stage with the 2015 exhibition ‘Aqui  te esperemos – We are waiting for you here’ for the 5th Pink Life International Kuirfest Film Festival, where they also held the ‘I made myself an I.D.’ workshop. In the same year, the group expanded with new members and held an exhibition for Mersin Pride Week called ‘queer with fever’ hosted at the famous Hadra Hamam. A double-city project followed, in which the LGBTIQ+ participants created art during month long workshops; the results were the exhibitions ‘The will is mine’ in Ankara and ’Gone but will be back’ in Mersin. Accompanied by film screenings from the queer and gender perspectives of the Turkish diva, Bülent Ersoy, and films from other prominent camp Turkish actresses in the 1980s.

While there are already queer-feminist initiatives and associations in Turkey, the mission of Dramaqueer/ISD is to create a new and alternative space by combining queer-feminist activism and contemporary art. Established in 2015, dramaqueer agrees that when queer-feminist associations/platforms includes art with one or two activities in their agenda this results in a deficiency in the context of art and activism, and chooses institutionalization upon the desire to continue activism with changer/transformative power of art.

 

Dramaqueer art collective recently formed the Istanbul Art Association (2017) to carry on its journey professionally. 

İstanbul Art Association/dramaqueer art collective